Experter på utomhusmiljö

Ett av våra trevliga uppdrag

Kul att du hittade hit!

Under hösten och vintern 23, fram till sommaren 24 kommer vi att skapa en mer tillgänglig yta full med aktivitetsmöjligheter för de mindre barnen, sköna miljöer, planteringar och berikande platser att vara på.

Vi kommer att bevara och förtydliga de kulturhistoriska värdena, möjliggöra för växtligheten att frodas och skapa ytterligare ett ”andrum” i Ulleråker.

Under vintern och våren 2024 kommer vi att uppdatera denna sida med aktuell information om fortskridandet av anläggandet, så kom gärna tillbaka hit och kika (eller besök vår facebook-sida).

Vi gör Uppsala snyggare!

Lyrikparken, Uppsala

Uppdragsgivare:

Uppsala Kommun

Utförandetid:

Hösten, vintern 2023 och våren 2024

Typ av arbete:

  • Markanläggning av utemiljö
  • Anläggning av gång- och cykelväg.
  • Sättning av storgatsten utmed vägkanter
  • Anläggning av lekplats och lekutrustning.
  • Plantering av buskar och perenner.