Experter på utomhusmiljö

Ett av våra trevliga uppdrag

  • Lekplats vid Rosendals förskola

Rosendals förskola, Uppsala

Uppdragsgivare:

Uppsala kommun

Typ av arbete:

  • Grundläggning till ny förskolebyggnad.
  • Markarbete till parkering och tillfartsvägar.
  • Projektering och genomförande av ny lekplats till förskolan.
  • Snickeri- och smidesarbeten.
  • Plantering av buskar, häckar samt perenner.