Experter på utomhusmiljö

Ett av våra trevliga uppdrag

Sveriges Geologiska Undersökningar, Uppsala

Uppdragsgivare:

Akademiska Hus

Typ av arbete:

Renovering av takterrass.
Rivning och bortforsling av gamla planteringslådor och markmaterial.
Nya planteringslådor i cortenstål fyllda med dekorativa växter.
Trallytor och platsbyggda bänkar.
Montering av effektbelysning och bevattningssystem.