Projektbeskrivning

Proffs på utemiljö

Ett av våra fina projekt

Ulva kvarn, Uppsala

Uppdragsgivare:

Uppsala Kommun, Sport- och rekreationsfastigheter.

Typ av arbete:

Stensättning och byggnation av stenmurar.
Smidesarbete av räcken och snickeriarbete av gångtrall.
Plantering av buskar.

TILLBAKA