Om Trädgårdsanläggare Hallblom AB

Stabilt företagande

Företaget startades 1949 av Anders Hallblom och köptes senare av Ivan Persson. Ivans bror Kenneth var tidigt med och tog senare över företaget.
Efter generationsskifte år 2009 drivs Hallbloms numera av Kenneths dotter Malin Persson.

År 2017 är vi ca 80 medarbetare, både anställda och inhyrda egenföretagare.
I augusti 2017 har vi certifierat företaget enligt FR2000 Verksamhetsledning. Det innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, kompetensförsörjning hälsa och säkerhet. För mer information: www.fr2000.se/ledningssystem

alla på GC

Malin

Bred kompetens

Vi på Hallbloms har stor yrkeskunskap och lång erfarenhet inom vårt arbetsfält. Vi utför alla typer av markarbeten och stensättningar samt parkanläggningar och parkskötsel. Förutom anläggningsuppdrag utför vi även smide och snickeri.

I projekteringsfasen anstränger vi oss att utveckla kreativitet och funktionalitet och att skapa originella miljöer.

Vår samlade kompetens samt medlemskapet i Trädgårdsanläggarna i Sverige (STAF) borgar för kvalitet och leveranssäkerhet.

Vi håller det vi lovar!

Hälsningar Malin Persson, ägare och VD