Liljeforsskolan, Uppsala

Slutkund
Skolfastigheter, Uppsala kommun

Utförandetid
2018

Typ av arbete
Hallbloms har tillfört fler lekvärden på skolgården i form av parkourutrustning, kompisgunga och asfaltmålningar. Vi har även skapat nya planteringar med träd och buskar. Våra smeder och snickare har platsbyggt pergola och monterat bänkar som ska fylla funktionen av ute-klassrum.

I entreprenaden har vi även förbättrat villkoren för cyklister med mer cykelställ och trafikbommar för bättre säkerhet.