Solvallsparken, Rosendal, Uppsala

Slutkund
Uppsala Kommun

Utförandetid
Mars–november 2016

Typ av arbete

  • Markarbete och stensättningar.
  • Snickeriarbete av sarger, läktare och bänkar.
  • Smidesarbeten med cortenstål till kanter och planteringslådor.
  • Gjutning av klättervägg.
  • Leverans och plantering av växter.