Sveriges Geologiska Undersökningar, Uppsala

Slutkund
Akademiska Hus

Utförandetid
Februari–september 2016

Typ av arbete

Renovering av takterrass.
Rivning och bortforsling av gamla planteringslådor och markmaterial.
Nya planteringslådor i cortenstål fyllda med dekorativa växter.
Trallytor och platsbyggda bänkar.
Montering av effektbelysning och bevattningssystem.